You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Nysätter, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida, bestående av 1 husgrund medspisröse, 9x4 m (Ö-V) och 1 källargrund, 4x3 m (Ö-V), stensattsamt närmast igenrasad.Intill grunderna växer syrén- och bärbuskar samt fruktträd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.