You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning?, röseliknande, ca 5 m diam och ca 0,5 m h. Delvis övermossad med i ytan talrika stenar, i allmähet 0,3-0,6 m st. Stensättningens S del möjligen bortröjd. I N två flyttblock ca 3m st. Stensättningen ligger på en blockbemängd ändmorän. Osäker fornlämning
Mot S finns flera större stensamlingar, nu till största delen begagnade som skyttevärn, vilka tidigare kunnat vara stensättningar.