You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält, 55x25 m (N-S), bestående av ca 15 fornlämningar. Dessautgörs av runda stensättningar, 4-6 m diam och 0.3-0.5 m h.Övertorvad. I ytan 0.3-0.4 m st stenar. Några har mittgrop,0.2-0.3 ,m dj. Gravfältet är bevuxet med blandad lövskog.Provundersökt av UV.Tillägg dnr 2084/89:Förundersökning i samband med placerad nybyggelse. I 15provgropar och schakt påträffades 4-5 osäkra samt 1 säker grav.I ö…