You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

Husgrund (?) 10x10 m st (N-S). Stenskodda kanter utom mot N,0.2-0.3 m h av 0.5-1 m l stenar. Övertorvad med plan ytainnanför stenskoningen. Gräsbeväxt.Området runt grunden är stenröjt med stenmurhögar runt de störreblocken. På några ställen syns åkerhak.Några bebyggelse finns ej utsatt i detta område på äldrelantmäteriakter och storlek och frånvaron av spisröse visar attdet ej kan vara ett torp. M…