You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 12 m diam och 1.3 m h. Fyllning, delvis övermossad av iallmänhet 0.2-0.3 m st stenar. Delvis synlig kantkedja, 0.3-0.4m h av 0.4-0.8 m st stenar. Fyllningen är mycket omplockad ochytan är därför ojämn särskilt i rösets V del. Beväxt med enbjörk och några mindre granar.Ca 50 m SSV om nr 1 är nr:2) Röse, rest av, ca 8 m diam och 0.7 m h. Fyllning, delvisövermossad av 0.2-0.3 m st stenar. Nå…