You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Skärvstenshög

1) Skärvstenshög, rund, 6 m diam och 0.3 mh. Delvis övertorvadmed mycket talrika 0.05-0.2 m st skärvstenar i ytan. I högeningår även några 0.5-1 m st tillsyns obrända stenar. Högen ärskadad av skogsplöjning och tvärs över den löper två parallella0.5 m br fåror i NV-SÖ-riktning med 1.5 m mellan rum.Beväxt med lövsly och små planterade granar. S-SV omskärvstenshögen är enstaka skärvstenar i plogfåra…