You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning?, oregelbunden, ca 4 m diam och 0,3 m h. Ojämn och övertorvad med i ytan synliga stenar, 0,3-0,7 m st. Osäker fornlämning.

Området omkring gravarna är starkt deformerat av gropar ochskyttevärn. Möjligen finns här ytterligare starkt förstörda stensättningar. Mellan Strängnäs 134:2 och Strängnäs 134:3 finns flera stenanhopningar i markytan, vilka möjligen är rester av förstörda fornläm…