You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fyndplats

1) Lösfynd, bestående av 1 tunnackig grönstensyxa, upphittad påFinntorpsRunt omkring 1 är.2) Fossil åkermark?,ca 250x150 m (NV-SÖ), bestående av ensammanhängande åkeryta, ställvis terrassavgränsad (intill 0.6 mh) och ett 15-tal röjningsrösen, 4x4-10x6 m st.Vid nr 1 är:3) Torp, enligt 1747 års karta (LM C70-136:2) läget för Finntorp.Tomten är forfarande bebyggd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetss…