You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Grop, rund, 9 m diam och ca 1.8 m dj. Ingen synlig vall runtkanten.NV slänten och botten fylld med gamla sopor.Beväxt med sex granar och fyra granbuskar.Ca 55 m Ö om nr 1 är:2) Grop, rund, 9 m diam och 1.8 m dj. Ingen synlig vall runtkanten. Belägen på Ö kanten av en platå.Beväxt med fyra tallar, tre granar, en björk samt några löv- ochbarrbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Inf…