You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Näset, Husgrund, historisk tid

Bebyggelselämningar, inom ett område ca 75x20 m (VSV-ÖNÖ),bestående av 1 husgrund efter bostadshus, ca 5x8 m (NÖ-SV), medspisröse i NV hörnet, samt i mellersta och ÖNÖ delen av området1 husgrund efter ladugård och 1 källare.Syrénbuskage i VSV kanten.Lämningar efter torpet Näset.Bostadsgrunden osäker och överlagrad med odlingssten,schaktmassor och tegel. Huvudbygganden låg på en smal moräntungamot …