You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

1) Gravfält, 175x50-105 (NNV-SSÖ), bestående av ca 55fornlämningar. Dessa utgörs av 2 högar, ca 48 rundastensättningar (1 skeppsformig stensättning?), varav 1kullfallen, 2 älvkvarnsförekomster och 1 stensträng.Högarna är 9 och 6 m diam och0.9 resp. 0.6 m h. Den störstahar i ytan enstaka synliga stenar, 0.4-0.7 m st. Den är yt- ochkantskadad, belägen i SÖ delen av gravfältet. Den mindre har iytan e…