You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hög

1) Hög/Stensättning, rest av, 10 m diam. Återstår avfornlämningen gör en ringformig kant 1-2 m br och0.2-0.4 m h. Denna är övertovad med enstaka 0.2-0.5 m st stenar iytan. I S ett block, 1.2 m l, 1 m br och 0.4 m h. I övrigt ärfornlämningen urplockad ner till den gamla markytan. Bevuxen medtät lövsly och spridda tallplantor.Stensättningar, uppgift om. "Öster om Fimta gårdarna och vesterom Fimtator…