You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Stensättning ??m rund, rest av, 5 m i diam och 0.2 m h.Övertorvad med i ytan talrika 0.1-0.5 m st stenar samt ett 0.7 msynligt st block. I S kanten är ett 1.5x1x0.3 m st block.Mittgrop, 2 m i diam och 0.2 m dj. Troligen inte fornlämning.På den V kanten av 1 och 9 m ÖNÖ om NV hörn av byggnad är2) Rest sten, granit, sentida, 0.65 m h, 0.35-0.5 m br (S-N) och0.12-0.25 cm tj. Påden V och slätthugg…