You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lövsätter, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, inom ett område 35x25 m st (NNV-SSÖ) bestående av 1husgrund 7x5 m (ÖNÖ-VSV). Mitt på NNV långsidan är rest avmurstock, 2x2 m st och intill 0.8 m h.I området är några röjda ytor med röjningsrösen.Beväxt med tall, asp, björk, en och fruktträd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.