You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Högliknande lämning, rund, 5 m diam och 0.4 m h. Övertorvad.Ojämn yta och kant.Beväxt med en ek och ett par rönnbuskar.Troligen sentida. Marken runt lämningen är gropig efter någonaktivitet.22 m NNV om nr 1 är:2) Hög (?), 6 m diam och 0.6 m h. Yt- och kantskadad, bla avgryt.Beväxt med en gran, en tall och ett par ungbjörkar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas ell…