You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kungshagstorpet, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, ca 45x30 m (Ö-V), bestående av 1 husgrundefter bostadshus, 7x6 m (N-S) med spisröse i NÖ, samst 20 m Ödärom en av sten kallmurad källargrop. Döende fruktträd finns.Grunderna är belägna på vardera sidan om ägogräns (NNV-SSÖ).Troligen öde mellan år 1867 och 1901 (häradskartan).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.