You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hällstugan, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning, 65x60 m (NNV-SSÖ) bestående av 3 husgrunderoch 1 stenmur.Den största husgrunden är 5x8 m ((Ö-V) med skorstensstock i Ödelen, Den andra husgrunden är 4x5 m l (SV-NÖ). Den tredjehusgrunden består nu endast av en stenrad 6 m l (SV-NÖ).Stenmuren är 30 m l NÖ om den större husgrunden och 8 m l (N-S),0.5 m br samt 1 m h. Byggd i kallmur.Inom området växer en stor lönn, syrénbuskar, as…