You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning, 30x25 m (SÖ-NV) bestående av 1 husgrund, 5x11m och 0.4 m h. Långsidan i V-Ö. Helt övertorvad. Från SÖ hörnetutgår en 12 m l stenmur 0.4 m h i husgrundens längdriktning.Intill muren beväxt med syrénbuskar och 20 m N och S omhusgrunden med körsbärsträd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.