You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sättertorps gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämning, 180x30-110 m st (NV-SÖ), bestående av 6husgrunder, varav två med skorstensröse, 2 källargrunder, 1vattenhål, terrasseringar, röjningsrösen och potatisgropar, samtfruktträd. I en av hsugrunderna finns slagg efter troligen ensmedja. I en annan är en källargrop. En källargrund är uppbyggdav sten och slaggklossar.I det utsparade området i centrala Ö delen av området står ettäldre bo…