You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sofielund, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning, inom ett område 50x35 m st (SÖ-NV), beståendeav 1 husgrund, 1 källargrund och 1 terrassering.Husgrunden är 5x7 m och 0.4-0.8 m h. Långsidan NV-SÖ. Rester avskorstensstock vid V kortsidan. Källargrunden belägen 10 m NV omhusgrunden är 4x4 m st. Terrasseringen är 5 m l och 0.7 m h, ärbelägen 3 m SV om husgrunden.Området är bl.a. bevuxet med syrénbuskar, aspar, björk ochgranbuske s…