You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Röse, oregelbunden, närmast rund, 9 m diam och intill 1 m h.Stenarna är i allmänhet 0.3-0.7 m st. Enstaka intill 1.5 m stblock finns. I mitten en grop, 3 m diam och 0.8 m dj.Kraftigt övermossad och övertorvad samt bevuxen med två lövträdoch buskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.