You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Herrgöls skans, Fornborg

Fornborg, 90x55 m (inre mått) (N-S), belägen på berg begränsat avbranta stup i S. I Ö-N-V begränsas borgen av kallmuradestenvallar, 2-4 m br och 0.5-2 m h (yttersidan). De består av iallmänhet 0.3-0.8 m st stenar, och enstaka större block.Naturliga blockanhopningar ingår på ett par ställen i vallen. Ide SV och SÖ-Ö-sluttningarna förekommer kortare stenvallar, ca60 m och 20 m l, utanför den kringby…