You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Övrigt

1) Stenkrets, närmast kvadratisk - oregelbundet rundad, ca 10 mdiam. enskiktad samt i enkla till dubla rader, 0.2-0.75 m br och0.1-0.2 m h. Stenarna, lätt övermossade, är 0.1-0.6 m st,företrädesvis skarpkantade. Delvis bevuxen med ljung ochlingonris.Ca 5 m V om 1 år2) Stenrad, i vinkel, 6 ml (Ö-V) resp 10 ml (NV-SÖ) och 0.3-1 mbr. Bestående av en enkel till dubbla rader enskiktade 0.1-0.7 mst sten…