You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Rest sten, ca 2 m h, 0.9 m br (N-S) och 0.3 m tj. Rektangulärtgenomsnitt. Stenen lutar något mot Ö.Ca 75 m SSÖ om 1 är2) Rest sten, 0.9 m h, 0.7 m br och 0.5 m tj. 1 m V ettkullfallet block.Ca 35 m SÖ om 1 är3) Stensatt grop, 15 m diam och 2 m dj. Sidorna klädda med restastenar. Botten plan. På SÖ kanten är en kullfallen (tidigarerest) sten 1.5 m (0.8 m br och 0.4 m tj med inskription: NINI.Gr…