You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

Bebyggelselämning, sentida, bestående av 1 grund efterbostadshus, 10x6 m (NÖ-SV) med spisröse i centrala delen, 3x2 m(NÖ-SV) och 0.6 m h. Beväxt med tre granar och trädgårdsbuskar.SÖ härom är mycket kraftigt igenbuskat där flera lämningar harfinnas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.