You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning, rund, 6.5 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med i ytantalrika stenar, vanligen 0.2-0.4 m st. Ställvis begränsandekantkedja? 0.2-0.3 m h, av 0.3-0.6 m st stenar, ett stenblock2x1.5 m (ÖSÖ-VNV) och 0.5 m h i SV kanten. NV om mitten är engrop, 1.5 m diam och 0.2 m dj. Flera av stenarna i fyllningen ärlösa. (Möjligen röjningsröse). Beväxt med två tallar, en granoch ett par enbuskar.

OBS. F…