You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Brinkstugan, Husgrund, historisk tid

Bebyggelselämning, sentida, bestående av 1husgrund, 7x5 m (N-S).Stenoten är intill 0.3 m h. Rest av skorstensstock i SV hörnet,3 m diam och intill 0.8 m h. Beväxt med ett 10-tal sälgträd ochnågra granar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.