You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning, bestående av 1 husgrund, 6x4 m (N.-S), medspismursröse i NV-delen. Inget tegel ingår i spismursröset ochgrunden förefaller ålderdomlig och enkel. Anlagd på en planberghäll.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.