You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lilltorp, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning, sentida bestående av 1 husgrund, ca 7x5 m(VNV-ÖSÖ) med spimursröse i N. Ca - m -gon om denna är enhölada, förfallen. SV-SÖ om husgrunden är stenröjda tidigareodlade ytor, mot NV-NÖ begränsade av strenmurar, samt idagbarrskogsbeväxta.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.