You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ristning, medeltid/historisk tid

1) Bebyggelselämning, sentida, bestående av en husgrund,svårbegränsad, med spismursröse 3 m i diam och 0.7 m h. 25 mNNV om denna är en ladugårdsgrund 8 m VSV om spismursröset ären2) Inristning i berghäll. Ristningen är 0.2x0.1 m st (SSÖ-NNV)och förefaller lyda. Skiss i inv handl.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.