You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Skärvstenshög

1) Skärvstensförekomst, ca 6x4 m (NNV-SSÖ) och intill 0.2 m h.Övertorvad, med berghäll i dagen i VSV-kanten. Överlagras i NVav rabatt med stenskodd kant, samt är utschaktat och avskuren iSSÖ av potatisland. I schaktkanten framkommer talrikt medskörbränd sten i mörk mylla. Förekomstens storlek är svårbedömdp ga skador och ringa höjd och har sannolikt utplanats vidtomtplaneringen.Ca 8 m NNÖ om nr 1 …