You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Skärvstenshög

Skärvstenshög, närmast oval, 5x7 m (SÖ-NV) ocn intill 0.4 m h.Övertorvad med i ytan enstaka intill 0.1 m st stenar. Undertorven framkommer talrikt md intill 0.15 m st skörbrända stenar,i mörk mylla. Skärvstenshögen förefaller utfluten i sluttningenmot SÖ, och avskärs något av brukningsväg (NNÖ-SSV).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.