You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning?, närmast rund, 4 m i diam och 0.2 m h. Fyllning av0.1-0.3 m st stenar, till största delen övermossade och-torvade, samt i N-SÖ kanten inom ett 3x1 m st område. Anlagd påberghäll. Beväxt med lövsly. Mycket svårbedömd. Material ochläge är relativt bra. Har dock sämre form. Är en säkeranläggning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.