You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav markerad av sten/block

1) Stensättning, skeppsformig, 10 m l (Ö-V) ca 2.5 m br och 0.2 mh. Fyllning, närmast helt övertorvd av 0.2-0.5 m st stenar.Kantkedja 0.2-0.3 m h av 0.3-0.7 m l stenar. Kantkedja 0.2-0.3 mh av 0.3-0.7 ml stenar. Kantkedjan intakt i SV-NV delen, iövrigt delvis uppbruten och utfallen. Stävstenar saknas. Ytangropig och ojämn och Ö änden oklar. Beväxt md enbuskar ochlövsly.19 m S om nr 1 är:2) Rest s…