You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Röse, 30 m i diam och intill 3.5 m h. Stenarna , delvis lättövermossade, är 0.3-0.6 m st , enstaka intill 0.9 m st. Delvisväl synlig kantkedja, 0.3-0.7 m h, av 0.5-1.3 m l stenar, varavenstaka är kantställda. Från N kanten och in mot mitten är engrop, 15x7 m (N-S) och intill 2 m dj. Den borttagna fyllningenligger omedelbart NNÖ om röset. I SÖ kanten är en grop, 8 m idiam och intill 1.5 m dj. I övr…