You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, oregelbundet rundad, ca Ö m i diamoch 0.2-0.4 m h, av 0.2-0.6 m st till stor del övermossadestenar. Ställvis kantkedjeliknande bergränsning, 0.1-0.4 m h av0.5-0.7 m h stenar. Sannolikt odlingsröse, då intilliggande ytorär påtagligt stenröjda. Beväxt med tre granar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.