You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Virby gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelse plats, övertorvad, inom ett område av 110x75 m(NNÖ-SSV) har tidigare Virby bonings- och uthusbyggnader varitbelägna. Enligt karta från 1808 bestående av tillsammans fyrabyggnader. Tidigast omnämnt i jordeboken 1551. Överodlad, varförnågra synliga spår ej nu kan iakttas. Äldre lämningar ochkultuslager kan emmeltid kvarligga under plogdjup. Viss lertäkthar bedrivits inom området.Visby omf…