You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Skogstorp, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida fd torp - inom ett område av 95x30 m(NV-SÖ) i form av; grund efter boningshus (markerat) odistinkt,9-11x6 m (NÖ-SV) med flackt (utspritt) spisröse,0.25 m h icentrala delarna. I NV grund efter ladugård samt i S ettspisröse med odistinkta grundlämningar, troligtvis smedjegrund.Inom området växer div trägårdsbuskar och blommor. Uppskyltat avhembyggdsföreningen.

OBS. Frit…