You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättning, rund, 5.5 m diam och 0.4 m h. Fyllning, kraftigtövertorvad, av 0.3-0.6 m st stenar, mestadels endast kännbara.Kantkedja, 0.3-0.5 m h av 0.4 -1 m l stenar. I mitten är engrop, 0.5 m diam och 0.2 m dj. beväxt med en gran, någrasmåtallar och en del lövsly.Ca 54 m ÖSÖ om nr 1 är2) Stensättningsliknande lämning, rundad, 5.5 m diam och 0.3 m h.Övertorvad. Nära mitten en grop, 2 m diam o…