You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

1) Stensättning, rund, 6-7 m diam och 0.35 m h. Delvis övertorvadoch övermossad fyllning av 0.2-0.5 m st (enstaka 0.6 m st)stenar. Delvis antydan till kantkedja, främst i NV, 0.1-0.2 m h,av 0.25-0.45 m l stenar. Gropig ojämn yta och kant. Om- ochdelvis urplockad. Delvis kantskadad.Bevuxen med enstaka en och lövsly.3.5 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.45 m h. Övertorvad. I NV…