You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 7 m diam och 0.6-1 m h. Stenarna är 0.2-0.6 m st. Grop imitten 2 m diam och 0.5 m dj. Utrasat material runt kanterna.Röset kan möjligen ursprungligen ha varit kvadratiskt 7x7 m(N-S).Beväxt med en liten björk.22 m ÖNÖ om nr 1 är:2) Röse, rest av, 6 m diam och 0.3-0.5 m h. Stenarna är 0.3-0.5 mst. På mittpartiet, något mot S, är ett femstenarör 2 m diam och0.5 m h med fem 0.3-0.5 m h stenar…