You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bebygelselämning, sentida, 100x80 m (NÖ-SV), bestående av en gårdstomt och en fossil åker.Gårdstomten, 55x30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av fyra husgrunder och en brunn, belägen i områdets SV del. Husgrunderna är 6x7 m (tre st)och 7x5 m (en st) och 0.3-0.5 m h. Tre av husgrunderna har spismurröse. I samtliga husgrunder är källargropar. Brunnen är 2x2 m stoch 1.2 m dj.Den fossila åkerytan är 80x60 m (NV…