You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gistgård

Gistgård, 35x5 m (Ö-V), bestående av tio gistgårdsrösen, 0.6-1.0m diam och 0.3-0.4 m h, av 0.2-0.5 m st stenar. Gistgårdsrösena ärplacerade i två rader med sju rösen i en rad och tretton rösen ien rad. Raderna är belägna med 4-5 m mellan raderna och 2-4 m mellan rösena.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.