You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gistgård

Gistgård, 56x20 m (NÖ-SV), bestående av ca 25 gistgårdsrösen, 0.5-1.5 m diam och 0.1-0.4 m h, av 0.1-0.3 m st stenar. Gistgårdsrösena är placerade i fem oregelbundna rader med 4-8 m mellan radernaoch 4-6 m mellan rösena. Gistgården ligger i anslutning till en befintlig fiskestuga.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.