You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, närmast rund, 16 m diam, bestående av en fördjupning,1 m diam och 0.3 m dj, omgiven av en vall, 7.5 m br och 1-2 m h.I SÖ är en 10 m l (SSÖ-NNV, 3.5 m br och 0.5-2 m dj öppning för uppsamling av tjära. I NNV rest av timrade väggar. I SSÖ stensatta väggar. Dalen har en recent karaktär. Bevuxen med lingonris, tallar, granar och björkar.3 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Tjärdal, närmast oval, 12x10 m…