You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, närmast oval, 11x7 m (Ö-V) med en grop, 2x2.4 m (Ö-V)och 0.6 m dj. Tjärdalen är utgrävd i sluttningen och saknar vall.I V finns murkna trärester, 2 m br efter tjärdalens uppbyggnad. Idessa rester finns spår efter avtappningsränna, 0.6 m l, 0.5 m broch 0.3 m dj. V om avtappningsränna finns en terrass, 3x3 m. I dess V kant en ränna, 3 m l, 1-1.2 m br och 0.3 m dj. Välbevarad.8 m S om nr …