You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast oval, 14x10 m (N-S), bestående av en grop, 2x1.5m (N-S) och 0.7 m dj, omgiven av en vall, 3-6 m br och 0.1-0.5 mh, med i Ö en ränna, 3 m l (ÖNÖ-VSV), 0.5-0.6 m br och 0.3 m dj. Bevuxen med tall, björk och asp. Vid rännan finns trärester av tjärdalens överbyggnad. VSV om tjärdalen finns en grop.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.