You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, närmast oval, 14x12 m (NV-SÖ), bestående av en grop,4.5 m diam och 0.8 m dj, omgiven av en ställvis diffus vall, 3-5 mbr och 0.1-0.7 m h. I SV en öppning 5,5 m br och 0.5 m dj. Tjärdalen tycks vara kraftigt skadad i SV.Omedelbart SÖ om nr 1 är:2) Tjärdal, oval, 12x10 m (NV-SÖ), bestående av en grop, 3x2 m (NNV-SSÖ), 0.5 m dj, med delvis bevarade timmerrester, omgiven av envall, 4-5 m b…