You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Övrigt

Kvartsförekomst, 30x20 m (NV-SÖ). Inom angivet område påträffadesspridda förekomster av kvartsådror i granithällar. Spår efter brytning var svårt att iaktta, men med tanke på kvartsens täthet ochgoda kvalitet som redskapsmaterial samt de boplatser av stenålderskaraktär som påträffats i området (se Raä 255, 256, 257, 258, 259samt 265), är platsen intressant.Vid inventeringstillfället 1988 tillvarat…