You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Obestämbar

Område med anläggningar för flottning, 270x150 m (Ö-V), beståendeav en stenmur, stensamlingar samt en stenvall.Stenmuren, i områdets centrala del, är 170 m l, 3-5 m br och 1-1.5m h, bestående av kallmurad, huggen sten.Stensamlingarna, på N och S sidan älven, kommer från forsrensning.Stensamlingen i SÖ delen är valliknande och kan ha syftat till att förhindra erosion.Stenvallen, i områdets S del, ä…